* Αν ναι απαιτείται αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ