Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Το Α και το Ωμέγα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Κανονισμός Λειτουργίας

Συνέχιση Σπουδών

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Επιχειρούμε μαζί, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα εργασίας τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της κρίσης, παρέχοντας με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης εξειδικευμένη κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σε θέσεις εργασίας της αγοράς και των επιχειρήσεων.

Απασχόληση με προοπτική μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης (πέραν δηλαδή της υποχρεωτικής εξάμηνης του προγράμματος)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης των Σχολών Ωμέγα επιπέδου 2 ( ΚΕΚ) είναι δίπλα σου.

Δημοφιλή Μαθήματα

Προβολή Όλων