Σχολές Ωμέγα

Νέο Πρόγραμμα Εξετάσεων Part 147/Part 66 Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2017

09/01/2017 -M8 -BASIC AERODYNAMIC 17/01/2017 -M3 -ELECTRICAL FUNDAMENTALS 17/01/2017 -M4 -ELECTRONIC FUNDAMENTALS 23/01/2017 -M9 -HUMAN FACTORS 01/02/2017 -M11 -AEROPLANE AERODYNAMICS,STRUCTURES & SYSTEMS A & Β 09/02/2017 -M12 -HELICOPTER AERODYNAMICS,STRUCTURES &...