Η Ηλεκτρονική Γραμματεία αφορά τους εγγεγραμμένους σπουδαστές των ΣΧΟΛΩΝ ΩΜΕΓΑ.

πατήστε στο παρακάτω Link

edu4schools

http://www.edu4schools.com