Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Το Α και το Ωμέγα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ προσφέρουμε κατάρτιση εξειδικευμένη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σε θέσεις εργασίας της αγοράς και των επιχειρήσεων. Απασχόληση με προοπτική μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης των Σχολών Ωμέγα επιπέδου 2 ( ΚΕΚ) είναι δίπλα σου.

Στις  Σχολές Ωμέγα πιστεύουμε ότι η υλοποίηση των δράσεων ανάπτυξης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης στελεχών. Το μοντέλο ανάπτυξης στελεχών που εφαρμόζει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης των Σχολών Ωμέγα βασίζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία ανάπτυξης στελεχών, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί και να βαδίσουμε σωστά στον επιστημονικό δρόμο που οδηγεί στην κατάκτηση της ΓνΩσης και την επαγγελματική καταξίωση.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ

Μαζί βαδίσουμε σωστά στον επιστημονικό δρόμο που οδηγεί στην κατάκτηση της ΓνΩσης και την επαγγελματική καταξίωση.

Τομέας Τουριστικής Εκπαίδευσης

Τομέας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Τομέας Αθλητικής Εκπαίδευσης

Τομέας Πολιτισμού

Τομέας Τεχνικής Εκπαίδευσης

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης

Τομέας Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Επέλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει

Δημοφιλή Μαθήματα

Eιδικότητες