Σχολές Ωμέγα

Επιμόρφωση Προσωπικού Επιχειρήσεων Επισιτιστικών Επαγγελμάτων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων(ΕΦΕΤ)

Προς τον εκπαιδευτικό φορέα  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 – Κωδικός Αδείας 2000034

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

Επιβεβαίωση