Σχολές Ωμέγα

 

Verification

  • Submit

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ

  • Έχω την τιμή να σας υποβάλλω επικυρωμένο τίτλο σπουδών, φωτοτυπία Αστ. Ταυτότ. Επικυρωμένη και 4 φωτογραφίες για να με γράψετε στην αντίστοιχη ειδικότητα, εξάμηνο και ωράριο κατάρτισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Γ.Γ.Δ.Β.Μ
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

Επιβεβαίωση