Σχολές Ωμέγα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  • Η παρούσα αίτηση ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με όλες τις συνέπειες του νόμου, και συνεπώς όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθινά
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης : Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ : GR69 0110 1040 0000 1044 72238 Ωmega Training Center ΕΠΕ
 

Επιβεβαίωση