Σχολές Ωμέγα

Αναβολή Στράτευσης

Φοιτώντας στο ΙΕΚ των ΣΧΟΛΩΝ ΩΜΕΓΑ, οι υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας έχουν το δικαίωμα ως σπουδαστές  να πάρουν αναβολή στράτευσης για το χρόνο των σπουδών τους.

Έως 24ο έτος ηλικίας για σπουδαστές ΙΕΚ

Το ΙΕΚ των Σχολών ΩΜΕΓΑ χορηγεί κατόπιν αιτήσεως, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις (τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς). Οι σπουδαστές κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα διατηρούν το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές