Σχολές Ωμέγα

Οι απόφοιτοι του  ΙΕΚ – ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ μπορούν να αποκτήσουν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ μετά από ειδικές εξετάσεις πιστοποίησης. Οι εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα για όλους τους αποφοίτους ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ, σε όλη την Ελλάδα και με τα ίδια θέματα.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, πραγματοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά & πρακτικά θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ- ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες και κατ’ επέκταση αποκτούν άριστες προοπτικές εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, σήμερα που οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι του ΙΕΚ – ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (Π.Δ. 50/27-2-2001, ΦΕΚ 39/ τ. Α΄/ 5-3-2001). Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί, βέβαια, η κατοχή του αναγνωρισμένου Κρατικού Διπλώματος.

Στο άμεσο μέλλον και στα πλαίσια εναρμόνισης της νομοθεσίας της χώρας μας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε επαγγελματίας θα οφείλει να διαθέτει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Ως εκ τούτου η συμμετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις πιστοποίησης και η απόκτηση Κρατικού Διπλώματος είναι επένδυση ζωής