Σχολές Ωμέγα

Συνέχιση Σπουδών

Μετά την αποφοίτηση από το ΙΕΚ των ΣΧΟΛΩΝ ΩΜΕΓΑ, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους, παρακολουθώντας μια επιπλέον ειδικότητα στον ίδιο τομέα για μόλις άλλα 2 εξάμηνα.

2 πτυχία μέσα σε 3 χρόνια!!!

Το ΙΕΚ ΣΧΟΛΩΝ ΩΜΕΓΑ είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κάθε σπουδαστής που έχει λάβει το αναγνωρισμένο δίπλωμα από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το δικαίωμα εισαγωγής σε κολλέγιο του εσωτερικού ή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αξιοποιώντας πάντα το δικό μας ακαδημαϊκό δίκτυο και τη δική μας βοήθεια.