omega-OIKONOMIA              omega-KEDI

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κε.Δι.Μ2

 

omega-OIKONOMIA

OIKONOMIA & ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Γιατί να σπουδάσω Διοίκηση Επιχειρήσεων;

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων και άλλα σχετικά αντικείμενα σπουδών (όπως χρηματοοικονομικά, λογιστική, διαχείριση και οικονομικά) είναι ανάμεσα στα πιο δημοφιλή πεδία σπουδών σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ίσως γνωρίζετε λίγο-πολύ για ποιο λόγο ισχύει αυτό. Προφανώς, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους σχολών Διοίκησης σε όλο τον κόσμο γιατί σχετίζεται με κάθε τομέα της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ότι τα επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι πολλά και συχνάκαλοπληρωμένα. Αυτές οι υποθέσεις σας σχετικά με το λόγο αυξημένης ζήτησης σε αυτόν τον τομέα είναι σε μεγάλο βαθμό σωστές.

Αν, όμως, αυτά δεν αρκούν για να σας πείσουν, ας εξετάσουμε βαθύτερα το ερώτημα «Γιατί να σπουδάσω Διοίκηση Επιχειρήσεων;»

Πρώτον, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη πτυχίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε. Το καθένα από αυτά παρέχει διαφορετική ειδίκευση και οφέλη, ενώ οι σπουδές σε αυτόν τον τομέα είναι κατάλληλες για ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της εξέλιξής τους κι έχουν πολύ διαφορετικούς επαγγελματικούς στόχους.

Είδη πτυχίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ο όρος «πτυχία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» περιλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό μαθημάτων, ορισμένα από τα οποία είναι εξειδικευμένα και άλλα πιο διεπιστημονικά, ορισμένα είναι πιο ακαδημαϊκά και άλλα εστιάζουν κυρίως στην πρακτική επαγγελματική εξέλιξη. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τα είδη των πτυχίων Διοίκησης Επιχειρήσεων με βάση το επίπεδο (π.χ. προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, επαγγελματικό) και με βάση το αντικείμενο σπουδών όπου εστιάζουν. Μερικά αντικείμενα σπουδών που καλύπτονται από διαφορετικά είδη πτυχίων Διοίκησης, είτε άμεσα, είτε ως συμπληρωματικά αντικείμενα, περιλαμβάνουν τα εξής:

Λογιστική
Μάνατζμεντ
Πληροφορική
Χρηματοοικονομικά
Κοινωνιολογία
Επιχειρηματικότητα
Μάρκετινγκ
Νομική
Σύγχρονες γλώσσες
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Ποσοτικές τεχνικές (μαθηματικά)
Στρατηγικό μάνατζμεντ
Οικονομικά

Σε προπτυχιακό επίπεδο και σε μερικές μεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης, οι φοιτητές καταφέρνουν να αποκτήσουν τις βάσεις για πολλούς από αυτούς τους τομείς στον κόσμο της διοίκησης πριν επιλέξουν μια ειδικότητα. Μετά από το επίπεδο του μάστερ, συνήθως τα πτυχία της Διοίκησης εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά οι φοιτητές έχουν μεγάλη ευελιξία να διαμορφώσουν το μάθημα ώστε να ταιριάζει στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Εν τω μεταξεί, τα προγράμματα ΜΒΑ και Executive ΜΒΑ (ΜΒΑ για στελέχη) στοχεύουν σε όσους έχουν ήδη μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και εστιάζουν πιο πολύ στην επαγγελματική εξέλιξη.

Σε όποιο επίπεδο κι αν σπουδάζετε Διοίκηση Επιχειρήσεων και όποιο τομέα ειδίκευσης κι αν επιλέξετε, όλα τα είδη πτυχίων στη Διοίκηση δίνουν μεγάλη έμφαση στηνπρακτική εφαρμογή της θεωρίας μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων, μέσα από εργασίες, επίλυση προβλημάτων, πρότζεκτ και ομαδική εργασία, ενώ εστιάζουν συχνά επίσης στην πρακτική άσκηση και σε προγράμματα εύρεσης εργασίας.

Επαγγέλματα με πτυχίο στη Διοίκηση
Ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής πρόκλησης και της πρακτικής εστίασης καθιστά πολύ ελκυστική την προοπτική να σπουδάσουν Διοίκηση Επιχειρήσεων όσοι γοητεύονται από το ανταγωνιστικό, αλλά και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον που προσφέρουν πολλές σχολές και τμήματα Διοίκησης. Αλλά για τους περισσότερους το ερώτημα «Γιατί να σπουδάσω Διοίκηση Επιχειρήσεων;» είναι καλύτερα να απαντηθεί με βάση τα πιθανά επαγγέλματα που μπορεί να βρει κανείς με ένα πτυχίο στη Διοίκηση.

Οι απόφοιτοι από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων δουλεύουν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, που δεν θα τους συσχετίζατε όλους με τη Διοίκηση. Τα πιο εμφανή επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης συμπεριλαμβάνουν θέσεις σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά τμήματα, που απορροφούν μεγάλο αριθμό αποφοίτων Διοίκησης. Άλλοι τομείς με μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους Διοίκησης είναι το μάρκετινγκ και η διαφήμιση, καθώς επίσης και το λιανικό εμπόριο, οι πωλήσεις, οι ανθρώπινοι πόροικαι η συμβουλευτική επιχειρήσεων. Η ποικιλία και το πλήθος των επαγγελμάτων που μπορεί να βρει κανείς με ένα πτυχίο στη Διοίκηση είναι η βάση του γοήτρου αυτού του αντικειμένου για πολλούς φοιτητές.

Αν δεν ξέρετε πώς να αρχίσετε να εξελίσσετε την καριέρα σας μετά την αποφοίτηση, ίσως θελήσετε να συμμετέχετε σε ένα από τα πολλά προγράμματα εκπαίδευσης αποφοίτων που διοργανώνουν πολλές μεγάλες και διεθνείς εταιρίες. Αυτά συχνά επιτρέπουν στους αποφοίτους να αφιερώσουν χρόνο για να τελειώσουν την πρακτική τους άσκηση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς Διοίκησης και συχνά σε διαφορετικά μέρη του κόσμου πριν επιλέξουν μια συγκεκριμένη επαγγελματική πορεία.

Με ένα πτυχίο στη Διοίκηση μπορείτε να αποκτήσετε ρόλους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτόμες νέες εταιρίες, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Αν έχετε μια λαμπρή ιδέα και τη γνώση να τη στηρίξετε, ίσως θέλετε να ξεκινήσετε ακόμη και μια δική σας επιχείρηση.

Ανάλογα με το αντικείμενο ενδιαφέροντός σας και την ειδίκευση του πτυχίου Διοίκησης, τα πιθανά επαγγέλματα με τα οποία μπορείτε να ασχοληθείτε, αν έχετε το αντίστοιχο πτυχίο, είναι τα εξής:

Συμβουλευτική διαχείρισης
Διδασκαλία/εκπαίδευση
Μάρκετινγκ
Χρηματιστήριο
Ναυτιλιακή Λογιστική
Έρευνα αγοράς
Διαφήμιση
Λιανικό εμπόριο
Υπεύθυνος προσωπικού
Επενδυτική τραπεζική
Διαχείριση λιανικού εμπορίου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Διαχείριση τράπεζας
Πωλήσεις
Διανομή και εφοδιαστική διαχείριση
Ασφαλιστική κάλυψη
Καταναλωτικά προϊοντα

Προσδοκώμενος μισθός για αποφοίτους Διοίκησης Επιχειρήσεων
Όπως είπαμε ήδη, η δυνατότητα κέρδους είναι ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για τους φοιτητές Διοίκησης. Ενώ δεν θα πρέπει να περιμένετε ένα τεράστιο μισθό μόλις αποφοιτήσετε, οι δεξιότητες και η γνώση που αποκτάτε με ένα πτυχίο Διοίκησης θα διευκολύνει την επαγγελματική σας πρόοδο και θα σας βοηθήσει να ανέλθετε πιο εύκολα σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το επίπεδο διαχείρισης όπου οι μισθοί είναι πιο υψηλοί.

Το νόημα είναι το εξής: ένα πτυχίο στη Διοίκηση από μόνο του δεν σημαίνει αυτόματα έναν υψηλό μισθό – αν και η αποφοίτηση με καλό βαθμό από μια σχολή διοίκησης με καλή φήμη σίγουρα θα σας ανοίξει ενδιαφέροντες δρόμους και ίσως σας αποφέρει και έναν υψηλό μισθό. Θα πρέπει, βέβαια, να αποδείξετε την αξία σας, να είστε έτοιμοι να δουλέψετε σκληρά και να είστε έτοιμοι για μεγάλο ανταγωνισμό αν θέλετε να πετύχετε τους στόχους σας από άποψη καριέρας και μισθού.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό PayScale College Salary Report 2013-14, ο μέσος όρος πρώτου μισθού για κάποιον με πτυχίο στη Διοίκηση είναι 43.500 δολάρια, ενώ στα μέσα της καριέρας ο μισθός ανέρχεται στα 71.000 δολάρια. Τα νούμερα ποικίλλουν ανάλογα με την ειδίκευση: απόφοιτοι Διεθνούς Διοίκησης ξεκινούν από τα 43.800 δολάρια και φτάνουν τα 83.700 στο μέσο της καριέρας τους. Για τον χρηματοοικονομικό τομέα ο μισθός είναι 49.200 και 87.100 αντίστοιχα, για τη λογιστική είναι 45.300 και 74.900, για τους ανθρώπινους πόρους είναι 38.000 και 63.900, για την οργανωτική διαχείριση είναι 41.900 και 60.300, ενώ για τη διαχείριση μάρκετινγκ είναι 42.100 και 80.200.

Για όσους σπουδάζουν σε επίπεδο μάστερ, ο μισθός αναμένεται να είναι πιο υψηλός. Σύμφωνα με την τελευταία «Αναφορά τάσεων σε εργασία και μισθούς» τουTopMBA.com, ο μισθός των αποφοίτων ΜΒΑ είναι κατά μέσο όρο περίπου 109.200 δολάρια στην Αμερική και στον Καναδά. Στη Δυτική Ευρώπη ο μέσος μισθός για όσους έχουν ΜΒΑ είναι λίγο πιο χαμηλός – αλλά διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, ενώ στην Αυστραλία είναι γύρω στα 117.800 δολάρια.

Αν ένας υψηλός μισθός είναι σημαντικός για σας, ίσως αξίζει να ερευνήσετε τις τελευταίες τάσεις σε μισθούς και τις προβλέψεις για διάφορες ειδικεύσεις στη Διοίκηση, καθώς και να ψάξετε τις περιοχές ανά τον κόσμο όπου οι απόφοιτοι Διοίκησης έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Ευρέως εφαρμόσιμες δεξιότητες που αποκτάτε με ένα πτυχίο στη Διοίκηση
Κατά τις σπουδές στη Διοίκηση θα αποκτήσετε μια ευρεία γνώση διοίκησης λειτουργιών και δεξιότητες στοχευμένες στον τομέα σας, όπως πελάτες, αγορές, χρηματοοικονομικά, λειτουργίες, στρατηγική, πολιτική εταιρίας, επικοινωνίες και πληροφορική. Επίσης, θα κληθείτε να ερευνήσετε αυτούς τους τομείς σε ένα διεθνές περιβάλλον, αν και σε μερικές περιπτώσεις θα σας βοηθήσει να εξειδικευτείτε στην εφαρμογή τους σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή του κόσμου.

Ακόμη, θα αποκτήσετε πολύτιμες ευρέως εφαρμόσιμες δεξιότητες, που μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε και στην καθημερινή ζωή ακόμη κι αν αποφασίσετε να πάρετε μια εντελώς διαφορετική επαγγελματική πορεία. Οι δεξιότητες που αποκτάτε από ένα πτυχίο διοίκησης είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν:

Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών
Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικές και γραπτές)
Αναλυτική και κριτική σκέψη
Επίλυση προβλημάτων
Λήψη αποφάσεων
Λογική σκέψη
Παρουσίαση και δεξιότητες σύνθεσης αναφοράς
Αριθμητισμός και κατανόηση σχετικά με την ερμηνεία και χρήση οικονομικών δεδομένων
Εσωτερικά κίνητρα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
Πρότζεκτ και διαχείριση πόρων
Κατανόηση των οικονομικών διακυμάνσεων και άλλων εξωτερικών αλλαγών που επηρεάζουν την επιχείρηση

omega-IIEK                                                            με την εγγύηση Ωμέγα

Προσφερόμενα προγράμματα στον Τομέα Οικονομίας Διοίκησης από Ι. ΙΕΚ  


 

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου − Φοροτεχνικού Γραφείου

Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων

Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Στέλεχος Κοστολόγησης

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)

 

omega-KEDI

Προσφερόμενα Προγράμματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2


 

Επαγγελματίας Διαδικτυακού Μάρκετινγκ / Internet Marketing

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας/Quality Management Officer

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM)

Εξωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας (QA)

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της Ποιότητας (QMA)

Στατιστικές μέθοδοι για λήψη αποφάσεων (STM)

Συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας

Εσωτερικός επιθεωρητής

Γραμματέας Διεύθυνσης / Senior Executive Management Assistant

Δακτυλογράφος Τυφλού Ελληνοαγγλικού Πληκτρολογίου

Professional Επαγγελματίας Πωλητής / Sales Professional

Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας

Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών / Employee of Financial Services

Μηχανογραφημένη Λογιστική

 

Ενδοεπιχειρησιακά


 

Πολυπλοκότητα, Χάος και Μάνατζμεντ

Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων

Συγκρούσεις και Δημιουργικότητα

Οργανωσιακή Γνώση & Αλλαγή

Δημόσια Διαβούλευση και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Διαχείριση Κρίσεων

Team Buliding

Αρχετυπικά Μοντέλα

Βιωματικά Εργαστήρια Εμβάθυνσης

Η νέα Διοικητική Επιστήμη του 21ου Αιώνα

Λήψη Αποφάσεων σε Καταστάσεις Αβεβαιότητας

Εταιρική Κουλτούρα και Αλλαγή

Μετασχηματισμός των Συγκρούσεων σε Δημιουργικό Δυναμικό

Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιπέτειας

Διαχείρηση Αλλαγών

Διαχείριση Έργου