ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Γραφείο Απασχόλησης
 • Πρακτική άσκηση
 • Χρήσιμες Συμβουλές
 • Πιστοποίηση Γνώσεων
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Κέντρο Επιχειρηματικότητας
 • Club αποφοίτων
 • Edutainment Summer Camps
 • Παροχές
 • Συννέχιση Σπουδών
 • Πάρτυ
 • Εκδρομές
 • Αθλητικές Δραστηριότητες
 • Επιδοτούμενα Προγράμματα