Σχολές Ωμέγα

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.ΜΑ2 των Σχολών Ωμέγα συνεργάζεται και εξασφαλίζει Εθνικές πιστοποιήσεις και Διεθνείς πιστοποιήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

το ΚΕΜΕΑ (security),

την ACTA

την D.Q.S. (διασφάλιση ποιότητας),

το CHT (για τουριστικά),

το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Ωmega Aviation Academy κατέχοντας ξεχωριστή θέση στον χώρο των αεροπορικών σπουδών έχει διασφαλίσει την διεθνή πιστοποίηση από την EASA για το πτυχίο μηχανικών αεροσκαφών κατά part 147.

Ταυτόχρονα έχει πιστοποίηση από το GDS (GlobalDistributionSystem), ανταγωνιστικές δε ειδικότητες της πιστοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδος (Υ.Π.Α.).

Με μια φράση, η κατάρτιση και εκπαίδευση σε όλους τους τομείς οδηγούν σε ισχύουσες πιστοποιήσεις όπως αυτές έχουν θεσπιστεί και νομοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

kemea_1 dqs YPA eoppep